Indkaldelse til stiftende generalforsamling i Økologisk Rojave,

søndag den 21 august 2016 kl. 14.00

i Solidaritets huset, Griffenfeldtsgade 41, 2200 Kbh, N.

Fane

Forslag til dags orden:

 • Velkomst v/ Jørgen Host.
 • Godkendelse af dagsorden, v/Jørgen Holst
 • Valg af ordstyrer og referent, v/Jørgen H
 • Information om foreningen, dens grundlag og arbejde indtil nu, v/Jørgen H
 • Forslag til vedtægter, v/Jørgen H
 • Forslag til arbejdsplan, v/Jørgen H
 • Valg til bestyrelse: 1 formand, 1 næst formand, 1 kassér, samt mindst 2 bestyrelsesmedlemmer
 • Valg af Revisor.
 • Indkomne forslag
 • Nedsættelse af eventuelle arbejdsgrupper: f.eks en facebook ansvarlig, en layout ansvarlig.
 • Eventuelt

Forslag skal være kontakt personen Jørgen Holst i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen på mail: jholst4@outlook.com.

Stemmeberettiget er enhver der er mødt frem og allerede har meldt sig ind, eller som melder sig ind på generalforsamlingen.

 

Venlig hilsen
Kobane’s Øko-landbrugs projekt gruppe
v/ Jørgen Holst
Store Valbyvej 85,
4000 Roskilde
Tlf: 71 78 46 65
Mail: jholst4@outlook.com

Download:

Forslag til Arbejdsplan august 2016

Forslag til Vedtægter for Økologisk Rojava

Kobane landbrugsskole A5 flyer

Vedtægter vedtaget på generalforsamlingen i 2016:

vedtaegter-for-oekologisk-rojava